• علیرضا خوشبخت   khoshbakht_a@

    1398/02/29 ساعت 10:24

    «در جریان اجرای مدونا، دو رقصنده گروه او در پشت لباس‌های خود پرچم‌های اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را تصب کرده بودند که این موضوع خیلی زود خبرساز شد.»
    خبرنگار و سردبیر #بی_بی_سی_فارسی به فلسطین میگویند سرزمینهای فلسطینی.چه تلاش حقیر و نفرت انگیزی برای انکار یک ملت!
    @bbcpersian