• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/02/29 ساعت 07:38

    بدون این همه دوستان خوب «ما را به سخت‌جانی خود این گمان نبود». تبریک به حمید عزیز @fatahi_ir برای خسته نشدن‌هایش و تشکر از سجاد عزیز برای همراهی‌ها و همدلی‌هایش. #آینده_روشن ساخته خواهد شد، وقتی همراهان بسیار شوند.