• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/02/29 ساعت 21:38

    می‌توانم تایید کنم که سعودی و امارات متحمل شکست تلخی در لیبی شدند؛ معادله طرابلس به لطف ایستادگی دولت قانونی و تجهیرات نظامی ارسالیِ ترکیه تغییر یافته تاریخ شهادت می‌دهد #صنعا و #طرابلس به تنهایی برنامه‌های تونی بلر را که با استفاده از ریاض و ابوظبی اجرایشان می‌کند، از بین بردند