• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/29 ساعت 13:59

    طرح #سروا، مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی برای استارت‌آپ‌ها، در روز #ارتباطات توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد. ناظمی، معاون وزیر ارتباطات: با«سروا» می‌توان گفت امروز روز ملی شدن داده‌های دولتی است.