• احسان گل‌ محمدی   ehsangmz@

    1398/02/29 ساعت 11:03

    روحانی‌ای که لحظات آخر با وحید مظلومین #سلطان_سکه هم نشین بوده گفته اینکه مظلومین با شلوار جین به محل اعدام رفته انتخاب خود او بوده است، این روحانی درباره لحظات آخر زندگی مظلومین گفته: « او نماز خواند و بدون هیچ اعتراض و سروصدایی به محل اعدام رفت» @Mani_Ghamkhar