• تهمینه حدادی   65tahaddadi@

    1398/02/29 ساعت 10:05

    #بانک_ملی حسابم رو مسدود کرده. یه زنگ نزده بیا که بعد از ده سال اطلاعاتت ناقصه، دوتا شعبه‌ی بانک هم رفتم و نگفتن حسابت مسدوده و یه هفته‌س دارم دستی از این و اون پول می‌گیرم. حالا اومدم شعبه‌ی حسابم، بیست نفر قبل از من منتظرن، اونوقت فقط یه باجه کار می‌کنه. بانک‌داری نوین؟!