• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/28 ساعت 10:05

    واکنش سه قربانی #اسیدپاشی به طرح تشدید #مجازات اسیدپاشی در مجلس معصومه عطایی: قانون در مورد قربانیان قبلی هم اجرا شود محسن مرتضوی: خسارات روحی و روانی فراموش نشود مرضیه ابراهیمی: امیدوارم فکری هم به حال ممنوعیت خرید و فروش اسید بشود. /ایسنا