• روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1398/02/28 ساعت 10:05

  واکنش سه قربانی #اسیدپاشی به طرح تشدید #مجازات اسیدپاشی در مجلس

  معصومه عطایی: قانون در مورد قربانیان قبلی هم اجرا شود
  محسن مرتضوی: خسارات روحی و روانی فراموش نشود
  مرضیه ابراهیمی: امیدوارم فکری هم به حال ممنوعیت خرید و فروش اسید بشود.

  /ایسنا