• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/02/28 ساعت 19:27

    روز جهانی موزه‌س و مراسم انتخاب موزه‌های برتر. مونسان، رئیس سازمان میراث اومد سخنرانی کنه، پرچم ایران افتاد. حالا هم تا محمد بهشتی اومد صحبت کنه پرچم افتاد :/