• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/28 ساعت 09:30

    رییس اداره کتابخانه‌های عمومی اشکذر از توافق دادگستری این شهرستان و اداره کتابخانه‌ها برای کاهش #مجازات عمومی محکومان محاکم قضایی در صورت تأمین #کتاب برای کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

    /ایسنا