• برای اینکه آب توی دل شهروندان عزیز تکان نخورد و خدای‌نکرده یکی دو ماه #پیاز را گران‌تر نخرند، دولت از نیمه فروردین صادرات پیاز را ممنوع کرد. حالا نتیجه کار کشاورز بیچاره دزفولی روی دستش مانده و حتی نمی‌تواند آن را کیلویی ۱۰۰۰تومان بفروشد.