• حمیدرضا طهماسبی‌پور   HRtahmasebip@

  1398/02/27 ساعت 12:35

  امروز روز روابط عمومیه و باید به همه مدیران یکبار دیگه گفت روابط عمومی اون چیزی نیست که شما فهمیدید:
  فضول
  مزاحم
  خرج تراش
  محل کار بیکاران سازمان
  عکاس و خبر بیار مناسبتا و مدیرا
  بنرچسبون مناسبتا
  خبرنگار بیار شما
  #روابط_عمومی
  #ارتباطات