• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/02/27 ساعت 00:55

    وقتی نمی‌تونی در افراد دور و بر خودت #تغییر ایجاد کنی، افراد دور و برت رو عوض کن!(عزیزم، درخت که نیستی، جا تو عوض کن!)