• الهه ابراهیمی   Ebrahimielaheh@

    1398/02/27 ساعت 23:16

    ۱۵ مین پرواز داشتم، همیشه آرزو داشتم پرواز کنم و رها شم.فکر میکردم اون بالا همه چیز قشنگ تره، هیجان داره اما نبود
    تا چشم کار میکرد برج و بارو بود، سرسبزی نبود …
    نه به #پاراگلایدر
    آری محکم به #کوهنوردی