• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/02/27 ساعت 01:26

    #سپاهان اصفهان، مثل ادوار گذشته لیگ فوتبال کشور پرفروغ و پرقدرت ظاهر شد، نکته دوست داشتنی این تیم، همدلی و تلاش همیشگی برای رسیدن به بهترین نتایج و ظاهر شدن در بهترین سطح است که البته همین تلاش، ویترین افتخارات ارزشمندی برای سپاهان و فوتبال #اصفهان به ارمغان آورده است.