• احسان گل‌ محمدی   ehsangmz@

    1398/02/26 ساعت 21:20

    راننده #الوپیک:از اینجا چی جوری برم کرج؟ اینکه یک مرد ۶۰ ساله ساعت ۹ شب پنج شنبه باید بسته‌ای را از نوبنیاد به کرج ببرد تا امرار معاش کند باعث شد تا خجالت بکشم آقای روحانی از قیمت بنزین در کشورهای مختلف خوب آگاهید! مردان ۶۰ ساله انجا هم اینگونه باید دنبال پول بدوند؟ #وقاحت