• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/25 ساعت 21:22

    ولی بیایید قبول کنید اونجایی که پسر موتوریه زانو‌ زد و لاشه موتورشو کشید بیرون دیگه همه ما مردم ایران بودیم.