• حسين قهار   Ghahhar@

    1398/02/25 ساعت 22:09

    با #ویلموتس توافق نهایی انجام نشده! این رو شکوری امروز تایید و تاکید کرد در روزهای آینده مذاکره می‌کنیم نکته بعدی؛ فدراسیون برای پرداخت دستمزد مربی خارجی مشکلات اساسی داره از تحریم بانکی گرفته تا بی پولی! فشار ازبالا برای انتخاب مربی ایرانی هست اما تاج دنبال توافق با ویلموتسه