• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/02/25 ساعت 22:03

    یک مغلطه‌ای در سقط جنین مطرح میشه که بله این بدن زن است و جز خودش به کسی ربط نداره! هیچ یک از مخالفین سقط جنین به بدن زن کاری ندارند. بحث آنها حق زندگی و جان جنین جدای بحث جنسیت است.