• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/25 ساعت 23:07

    یه وقت به آقایون بر نخوره پوتین گفته «از ایران خواستیم علیرغم کارهای آمریکا در برجام باقی بماند»!