• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/02/25 ساعت 21:50

    دقیقا جای خیلی رو مخی است و باید پلیس وایسته …. آدم حرصش میگیره طرف میبینه پنجاه تا ماشین تو صف هستند میاد درست دم خروجی سر خر رو کج میکنه و میاد توی خروجی ….