• درسالروز بزرگداشت حکیم توس و گرامیداشت زبان فارسی؛ رونمایی از المان هاى «رستم‌ و رخش» ، «نبرد رستم و اژدها» و افتتاح فاز اول پیشخوان آرامگاه فردوسی. خوشحالم که بعد از گذشت دو سال از انتخاب امیدآفرین مردم #مشهد، آرامگاه #فردوسی به جایگاه اصلی خود نزدیک می‌شود.