• پیمان طالبی   peymntalebi@

    1398/02/25 ساعت 22:00

    آن کسی در حال مردن است که اگر شانس بیاورد در بهترین حالت تا ۱۴۰۰ عمر خواهد کرد و حرف هایش خریدار دارد. اما شجریان و شجریان‌ها هرگز تمام نخواهند شد #الیاس_حضرتی