• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1398/02/25 ساعت 21:42

    واقعیت اصرار غرب بر بی حجابی زنان، برای آن است تا بتواند با بهره گیری از جسم او و جذابیت‌های زنانه، یک خط اقتصادی پر رونق را به وجود بیاورد.، بلکه زن، خود نیز یک کالای اقتصادی است که باید مورد معامله قرار گیرد.