• ریحانه وحیدیان   RVahidianS@

    1398/02/25 ساعت 23:30

    به دور از چارچوب‌های جلسات خشک دولتی، گفتگو در فضای صمیمی اکوسیستم استارتاپی می‌تونه دوستی‌ها و ارتباطات ریشه‌داری رو شکل بده که زمینه تحقق #آینده_روشن بشه.