• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/02/25 ساعت 22:01

    رهبر دموکرات‌های سنا: ترامپ باید در مورد راهبردش در قبال ایران به کنگره توضیح دهد / هرگونه تصمیمی در مورد تقویت حضور نظامی ما در خاورمیانه باید با مشورت کنگره اتخاذ شود و هر چیزی فراتر از آن نیز مستلزم اقدام کنگره است.