• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1398/02/25 ساعت 21:56

    بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند رئیس جمهور در دیدار صمیمی با وکلا و حقوقدانان با بیان اینکه بزرگترین قدرت برای دفاع از نظام، مردم ایران هستند، گفت: حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران ، جنایت علیه بشریت است