• حسين قهار   Ghahhar@

    1398/02/25 ساعت 21:52

    از نظر من امیر اسدی جزو سه تا از بهترین خبرنگاران ورزشی ایرانه اگر دنبال خبرای تاپ و درجه یک هستید دنبالش کنید بدون تعارف دوست داشتنی و خوبه