• سامان موحدی راد   SamanMovahed@

    1398/02/25 ساعت 22:07

    مشکلم با بیات کردن‌ گوشت اینه که من عمرا بتونم صبر کنم. حتی یک‌روز.