• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/02/25 ساعت 21:59

    رئیس جمهور در دیدار با وکلا و حقوقدانان: از قدرت حقوقدانان باید برای مقابله با مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت استفاده کرد/ هر چقدر باور مردم به قضات، وکلا و قانون افزایش یابد؛ آرامش مردم بیشتر می‌شود.