• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/02/24 ساعت 02:45

    آقای #دکترروحانی تنها رئیس جمهوری است که بیشترین اختیارات راداردبخصوص بعداز تشکیل شورای هماهنگی سران قوا که دراین شورا هم به جای مجلس قانون گذاری میشود هم قوانین موجود بعضا تعلیق یا نسخ می‌گردد. آقای رئیس جمهور #پاسخگو باشید همه می‌دانند اختیارات وسیعی در اداره کشور دارید.