• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/24 ساعت 11:24

    #سردار_سلیمانی دوست، عزیر و فرمانده ما است و بر گردن ما حق بزرگی دارد زیرا تمام امکانات را به ما تقدیم کرد سردار سلیمانی بیش از سه بار نزدیک بود به شهادت برسد زمانی که #داعش در خاک ما بود سردار سلیمانی کمک زیادی به ما کرد، چرا باید کسی که به ما کمک کرد را انکار کنیم.