• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/02/24 ساعت 10:09

    یکی از دغدغه‌های مهمم در زمانی که در #بهزیستی_استان_تهران بودم رسیدگی به خانواده‌های چند #معلولی بود شاید باور نکنید در این شهر خانواده‌های ۸ معلولی هم هستند و واقعا باید برای رفع مشکلاتشان گامهای موثر و پیوسته برداشت، و معتقدم نقش و #مشارکت #خیرین در این زمینه بی بدیل خواهد بود