• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1398/02/24 ساعت 03:32

    ایام انتخابات طی یک عملیات روانی حساب شده،اولویت مطالبات #مردم از #اشتغال ،#مسکن و #معیشت رابه #آزادی‌های اجتماعی و امثالهم تغییر دادند ونتیجه مطلوب خودرا گرفتند،آیا مطالبات برخی در دیدار ریاست جمهور @Rouhani_ir واتفاق دانشگاه تهران عملیات روانی جدید برای مهندسی افکار عمومی است؟