• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/02/23 ساعت 17:09

    باید جامعه را دعوت کنیم تا افراد صالح را با هر گرایش سیاسی انتخاب کنند.افراد پایبند به مصالح #مردم ، صادق و سلامتی که در گذشته به طور مکرر سلامتشان را تجربه کردیم، نباید به این دلیل که آن‌ها را جزو #حزب یا گروه خودمان نمی‌دانیم، کنار بگذاریم.