• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/02/23 ساعت 19:54

    #نفوذ حتما بین بچه‌های اصلاح طلب رخ میده؟ اگر یکی از این اسکرین شات‌ها برای یکی از روزنامه نگار‌های اصلاح طلب بود خدا میدونه چی شده بود تا الان ….