• آگهی استخدام استاد #رسانه و #ارتباطات به میزان حقوق یک استاددانشگاه توجه فرماییدومقایسه کنیدبا فرایندگزینش دانشگاه علامه! Professor/Associate Professor in Media and Politics Salary:£۵۰,۱۳۲to£۷۳,۵۳۹ Senior Lecturer Communications and Media Salary:£۴۵,۶۰۳to£۵۴,۹۴۳ حقوق سالیانه است