• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/02/22 ساعت 23:59

    آقای لاریجانی در دیدار امروز نمایندگانبا آقای رئیسی حرفهای قشنگی زدند ولی آیا در زمان ریاست اخوی ایشان هم از این حرفها می‌زدند؟یادم نمیرود به خاطر یک توییت درباره انتخابات هیات رئیسه که به مزاج علی آقا خوش نیامد در زمان ریاست اخویشان ۴ میلیون تومان جریمه شدم. با مردم صادق باشیم