• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/02/22 ساعت 16:55

    اگر می‌خواهید وضعیت #تولید کشور و توان پرداخت #دستمزد را بدانید،این آمار وزارت کار را ببینید: میزان شکایت کارگران بابت حقوق معوقه درسال۱۳۹۵: ۱۲ هزار شکایت میزان شکایت کارگران بابت حقوق معوقه درسال۱۳۹۷: ۱۴۳ هزار شکایت رشد ۱۲برابری تنها طی دو سال آن هم فقط در بخش مشمولان قانون کار.