• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/02/22 ساعت 21:32

    دو مهمان عضو #مجلس_دانش‌آموزی یک روز را با ما بودند، در همه جلسات آمدند، از هیات عامل، جلسه وزیر، کمیسیون دولت تا از نزدیک بوروکراسی را ببینند. آنچه برای ما فراهم نشد، برای نسل بعدی بسازیم تا #آینده_روشن باشد! امیدوارم روزی به یاد ماندنی برایشان بوده باشد. http://yon.ir/sFACK