• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/02/22 ساعت 14:25

    وضعیت آشفته اقتصادی،گسل بین مردم وحکومت،شدیدترین تحریم‌های خارجی،قدرت‌گیری اپوزوسیون. هیچ کدام درس عبرت نظام نمی‌شود که نمی‌شود!دوباره سال انتخابات،دوباره توقیف نشریات و #بازداشت خبرنگاران! اگردنبال نفوذی هستید،به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نظام نگاه کنید … #صدا #علی_ملیحی