• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/02/21 ساعت 15:12

    سخن آقای #محمدرضا_باهنر که گفته آقای #ناطق_نوری دیگر در سیاست ورود نمی‌کند و مشورت نمی‌دهد، دقیق نیست. او آنجایی ورود می‌کند که بداند موثر است و نظرش نافذ.
    پخته‌سیاستمداری مثل او، دلیل ندارد در هر مسئله‌ای ورود کند. باهنر باید ببیند همفکران او چه کرده‌اند که اینگونه به آنان گفته.