• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/21 ساعت 11:41

    رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
    اینکه اتفاقی ناخواسته در عرصه محدود رخ داده و تحریف می‌شود جای تامل است. در برخی کلیپ‌ها فضا، فضای #مدرسه نبوده و اینکه بازنشر می‌شود حرکت حساب شده‌ای برای کاهش اعتبار و مرجعیت #آموزش_و_پرورش