• هم‌زمان با جنگ روانی دولت #آمریکا علیه ایران بخشی از جریان‌های داخلی همچون اصلاح‌طلبان رادیکال، کارگزارانی‌ها و بهاری‌ها در پازل دشمن رفتار می‌کنند که اتفاقا در ظاهر به یکدیگر نزدیک هم نیستند. در روزنامه #فرهیختگان به جریان‌شناسی «کاسبان ترس فروشی» در کشور پرداختیم.