• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/02/21 ساعت 15:18

    یکی از دوستان خوب و قدیمی من آقا روح الله موسوی درچه‌ای از فرزندان مرحوم سید تقی موسوی درچه‌ای که از اعضای مجمع روحانیون بودند هر ساله ماه رمضان در شهرری و در یک گعده خودمانی ضیافت افطاری را برپا می‌کند .چند شب پیش نیز بیت امام و آقای عارف و برخی اعضای مجمع مهمان ایشان بودند