• محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1398/02/20 ساعت 13:54

    ۷- از حالا تا رسیدن به نتیجه مطلوب، سهل انگاری‌ها و خطاهای #حاکمیت یا #دولت یا #ملت، خطاهای خلبانی محسوب خواهند شد! هر اقدامی که به سستی انسجام ملی، تفرقه داخلی و نارضایی مردم بینجامد، #خیانت است. باید مراقب بود، که #دشمن بیدار است! #رشتو