• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/20 ساعت 15:18

    ترامپ به خوبی داره نقش پلیس خوب رو در برابر پلیس بد که بولتون باشه بازی میکنه این یعنی اینا دوتاشون هم عقیدن و یه هدف رو دنبال میکنن اما ترامپ خودشو اهل مذاکره نشون میده تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و اون یکی هم در قالب یه آدم کله شق جنگ طلب مدام حریفشو از واکنش میترسونه