• محمد قادری   ghaderi62@

    1398/02/20 ساعت 02:47

    اینکه #ترامپ وسط این همه تهدید و #تحریم، حرف از تماس تلفنی و #مذاکره میزنه، یعنی گرچه وجود جنگ با ایران رو نداره ولی عمیقا به بسترسازی عناصر #نفوذ در داخل کشور برای تکمیل جنگ روانی علیه مردم و در نتیجه بریدن آنها از نظام امید بسته. ظاهرش شاید احمقانه باشه ولی سناریوی دقیقی پشتشه.