• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1398/02/20 ساعت 12:08

    #رونق_تولید به ترتیب توالی نیازمند اصلاح ساختار،احیای نهادها و رشد سرمایه گذاری است. همه این موارد زمانبر،پرهزینه و دشوارند. کارها به #صبر برآید و مستعجل به سر درآید