• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/02/20 ساعت 13:40

    جلسه مجمع #انجمن‌های #توانبخشی (گروه‌های پروانه دار) با معاون سازمان #نظام_پزشکی کشور و مدیران کل آن در خصوص مشکلات این گروه ولزوم رسیدگی به آن توسط این سازمان. از مشکلات مطرح شده میتوان به اجازه اشاره به تعدادی از فعالیتهای تخصصی #کاردرمانی در تابلو مطب و‌موترد مهم دیگراشاره کرد