• فرشاد میخک بیرانوند   farshad_beyran1@

    1398/02/20 ساعت 11:00

    مسلما استفاده ابزاری از انسانها برای رسیدن به اهداف سیاسی پذیرفتنی نیست اما به هر حال حضور ۶ میلیون شهروند افغانستانی در ایران و دادن کار و آموزش رایگان به اونها، اونم از طرف یه کشور توسعه نیافته مثل ایران، از اول برخلاف منافع ملی بوده و هست